UPDATE

GEZIEN DE VELE AANVRAGEN OM ALSNOG MEE IN TE TEKENEN WERD BESLOTEN DE CROWDFUNDING TIJDELIJK VERDER OPEN TE STELLEN .

U KAN DUS NOG STEEDS INTEKENEN.

NOG NIET PUBLIEK TOEGANKELIJK, BROUWERIJ AL WEL IN PRODUCTIE !

De brouwzaal zelf werd ondertussen in gebruik genomen en is in volle (test) opstart. Over enkele weken zal het eerste bier uit de nieuwe ketels te proeven zijn. Parallel wordt ook het horecagedeelte nu aangepakt. We hopen jullie over enkele weken  te kunnen ontvangen. Omdat de finalisatie hiervan ook de nodige werken omvat, is een exacte datum voor de feestelijke opening nog niet vastgesteld. Crowdfunders worden als eerste op de hoogte gesteld en krijgen uiteraard ook de primeur bij de feestelijke opening !

DE LOKATIE: HET NOORDERPERSHUIS OP HET EILANDJE IN HARTJE ANTWERPEN !