Informatiebundel en voorwaarden crowd funding

 

ANTWERPSE BROUW COMPAGNIE

 

CROWDFUNDING BROUWERIJ ANTWERPEN

Antwerpse Brouw Compagnie

Onafhankelijk – Kleinschalig – Atypisch

Na een zoektocht van meer dan 3 jaar, vond Johan Van Dyck, het originele recept van  hét historische Antwerpse Seefbier terug  in een oud familiearchief. Samen met zijn vrouw Karen Follens, en met de hulp van Filip Delvaux, Biercentrum Delvaux, brouwden zij het Seefbier, na bijna 100 jaar, opnieuw in 2011. Aangenaam verrast door de unieke en lekkere smaak van dit historische bier, besloten zij om dit bier, in eigen beheer,  opnieuw uit te brengen.

De Antwerpse Brouw Compagnie was geboren

Sinds de wedergeboorte van het Seefbier; mocht het reeds 6X GOUD ontvangen op de meest gerenommeerde internationale bierwedstrijden o.a. World Beer Cup, World Beer Awards, Global Craft Beer Awards , Brussels Beer Challenge. Daarnaast werd het Seefbier ook erkend als streekproduct van Antwerpen.

Omdat het een passie is, wil de Antwerpse Brouw Compagnie unieke, onderscheidende en Atypische bieren van top kwaliteit ontwikkelen voor haar bierfans. Creëren, niet imiteren. Zo lanceerde zij in 2015 het Bootjesbier, als hommage aan de Red Star Line en haar vele landverhuizers, als bier-brug tussen Belgische traditie en Amerikaanse craft-stijlen. Ook Bootjesbier ontving reeds mooie internationale erkenningen zoals Beste Amber van België.

Eind 2016 wil de Antwerpse Brouw Compagnie overgaan tot de bouw van een volledig nieuwe brouwerij in  Antwerpen stad waar iedereen welkom zal zijn. Onafhankelijk en in handen van bierliefhebbers. Op deze wijze komt het Seefbier terug thuis, en zal de brouwerij de geboorteplaats worden van vele mooie bieren en momenten waarin iedereen zal kunnen delen.

CROWDFUNDING

BROUWERIJ ANTWERPEN STAD

Het crowdfunding project heeft tot doel om de aanleg van de brouwerij  in de Antwerpse binnenstad te helpen financieren. Een hypermoderne brouwzaal van 40HL. Ontworpen om de meest diverse types en stijlen bier te brouwen. De brouwzaal zelf is open en toegankelijk, met een taproom midden in de brouwerij . Je kan er de bieren proeven tussen de brouwers, sommige zelfs rechtstreeks van de tank. Regelmatig experimenteren met nieuwe recepturen en ingrediënten. Want bier is een nooit eindigende ontdekkingstocht!  Het wordt een plek van en voor bierliefhebbers midden in stad.

Mogelijke crowdfunding pakketten  :

 

GOLD : Voor storting van 150,00 €. incl. BTW

 • U krijgt een persoonlijk certificaat dat bevestigt dat u een levenslang lid bent van de Antwerpse Brouw Compagnie familie.
 • U krijgt levenslang het recht om maandelijks (12x/jaar) een gratis bierconsumptie te komen drinken in de Brouwerij te Antwerpen, indien gewenst kan dit ook omgezet worden in flessen die opgehaald/opgestuurd kunnen worden (1X/jaar)
 • U wordt persoonlijk uitgenodigd op de feestelijke officiële opening van de Brouwerij in Antwerpen.

DIAMOND : Voor storting van 250,00 €, incl. BTW

 • U krijgt een persoonlijk certificaat dat bevestigt dat u een levenslang lid bent van de Antwerpse Brouw Compagnie familie.
 • Uw naam wordt vereeuwigd op de Wall of Fame op 1 van de muren van de Brouwerij.
 • U krijgt levenslang het recht om maandelijks (12x/jaar) een gratis bierconsumptie te komen drinken in de Brouwerij te Antwerpen, indien gewenst kan dit ook omgezet worden in flessen die opgehaald/opgestuurd kunnen worden (1X/jaar)
 • U wordt persoonlijk uitgenodigd op de feestelijke officiële opening van de Brouwerij in Antwerpen.

PLATINUM : Voor storting van 1000,00 €, incl.BTW

 • U krijgt een persoonlijk certificaat dat bevestigt dat u een levenslang lid bent van de Antwerpse Brouw Compagnie familie.
 • Uw naam wordt vereeuwigd op de Wall of Fame op 1 van de muren van de Brouwerij.
 • U krijgt levenslang het recht om maandelijks (12x/jaar) een gratis bierconsumptie te komen drinken in de Brouwerij te Antwerpen, indien gewenst kan dit ook omgezet worden in flessen die opgehaald/opgestuurd kunnen worden (1X/jaar)
 • U wordt persoonlijk uitgenodigd op de feestelijke officiële opening van de Brouwerij in Antwerpen.
 • Na de opening ontvangt u een uitnodiging voor een gepersonaliseerd brouwerijbezoek mét degustatie tot 40 man. (duurtijd 2 uren) Datum in overleg.

Crowdfunding Reglement

 1. Intekening

Intekenen op het crowdfundingproject kan enkel na verklaring  deze informatiebundel gelezen te hebben en alle voorwaarden erin vervat te hebben aanvaard. Dit informatiedocument kan terugvinden op de website van Seefbier : www.seef.be.  Algemene informatie omtrent crowdfunding kan u vinden via de site van Agentschap Innoveren & Ondernemen : http://www.vlaio.be/artikel/crowdfunding

Alle inschrijvingen en betalingen gebeuren via de website www.seef.be/crowdfunding. De inschrijvingen worden opengesteld vanaf  24 juni 2016 en lopen tot 31 mei 2017. Elke inschrijving gebeurt ten voordele van 1 begunstigde. De begunstigde moet niet noodzakelijk de inschrijver zelf zijn. Een pakket  kan ook als een geschenk gekocht worden. Als begunstigden worden enkel meerderjarige fysieke personen aanvaard.

 

***UPDATE DECEMBER 2016 Omwille van het doorlopende succes van de crowdfunding, en de blijvende vraag naar nieuwe intekening wordt de mogelijkheid tot intekenen verlengd tot 31 mei 2017***

Bij inschrijvingen dienen de identiteitsgegevens van de begunstigde fysieke persoon te worden doorgeven, nl. naam, adres, e-mailadres en geboortedatum. De begunstigde krijgt binnen de maand na zijn betaling en  zijn aanvaarding als begunstigde, door de brouwerij het persoonlijke certificaat toegestuurd als lid.  Dit geldt als bewijs van de begunstigde. Het recht om levenslang bier te ontvangen is strikt persoonsgebonden en vangt aan na de officiële opening van de Brouwerij in  2017. Dit recht komt te vervallen indien de begunstigde komt te overlijden.

Biertegoeden die niet tijdig opgehaald worden, komen te vervallen.

Indien om een of andere reden het project van de brouwerij  vanwege de Antwerpse Brouw Compagnie niet zou doorgaan kan de brouwerij het crowdfunding project annuleren. In dat geval worden alle inschrijvers terugbetaald en vervalt het hele project.

De Antwerpse Brouw Compagnie  kan evenwel beslissen om de intekenperiode aan te passen, of om inschrijvers te weigeren zonder motivatie.

Deze informatiebundel  werd  niet voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), omdat het voorgestelde  crowdfundingproject niet valt onder de Wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Het crowdfundingproject van de Antwerpse Brouw Compagnie  is een vorm van reward-based crowdfunding, waarbij de inschrijvers geen enkele aanspraak kunnen maken op enig financieel rendement of winstdeelname. Inschrijvers kunnen evenmin hun rechten verhandelen of omruilen tegen geld of andere effecten. Er is dus geen sprake beleggingsinstrumenten die onder de prospectuswet vallen. De inschrijvers doen in feite een aankoop van een voordeelpakket. De bedragen waarop ingeschreven kan worden omvatten eveneens BTW.

Inschrijvingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden voor aankoop van producten zoals op de webpagina  www.seef.be te  lezen valt. Verder in deze bundel wordt uiteengezet   welke de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn.

De Antwerpse Brouw Compagnie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden die in de bundel zouden vervat zouden zijn.

Voorts wordt gewezen op risico’s dat de brouwerij in de toekomst niet in staat zou zijn om haar engagement na te komen (bv. omwille van wetswijziging, stopzetting activiteiten, etc.)

 1. Officiële opening / Openingsfeest

Van zodra de brouwerij volledig operationeel zal zijn, zal de brouwerij een exclusief openingsfeest organiseren. Hierop zullen alle inschrijvers die op dat moment bekend zijn, worden uitgenodigd. Deze uitnodiging is strikt persoonlijk (niet overdraagbaar) en geldt voor één persoon.

 1. Biertegoed

Door hun levenslang recht op bier bouwen de begunstigden een “biertegoed” op naarmate dat de tijd verstrijkt. Dit biertegoed is strikt persoonlijk en moet afgehaald worden op de tijdstippen en locaties zoals voorzien in het reglement (behalve ingeval van verzending onder de voorwaarden zoals hierna uiteengezet).

Niet tijdig opgehaalde biertegoeden komen te vervallen.

 1. Afhaling

De begunstigde moet bij elke consumptie /afhaling persoonlijk verschijnen voor afhaling van het tegoed, en zich legitimeren met een geldige identiteitskaart. Bij  consumptie /afhaling zal de begunstigde dienen te tekenen voor ontvangst. Bij consumptie /afhaling aanvaardt de begunstigde het product en bevestigt hij dat er geen zichtbare gebreken aan het product zijn.

Het biertegoed vervalt onherroepelijk indien het bier niet afgehaald wordt binnen de periodes zoals voorzien in het reglement. De brouwerij is geen enkele compensatie verschuldigd aan inschrijvers die hun biertegoed niet komen ophalen op de voorziene tijdstippen en locaties.

Navolgende biertegoeden en afhaalperiodes worden vooropgesteld

 • Bij consumptie op de brouwerij : maandelijks* een bier naar keuze, op dat ogenblik aanwezig op tap (25cl), te consumeren ter plaatse, indien die maand niet geweest, vervalt die consumptie.

*Op een dag naar keuze, rekening houdende met de officiële openingstijden, zoals zij te zien zullen zijn op www.seef.be

 • Bij ophaling van flessentegoed op brouwerij : 1 keer per jaar* 12 flessen 33cl in bier naar keuze- die op dat moment voorradig zijn - op te halen (statiegeld dient betaald te worden ter plaatse)

*Op een dag naar keuze, rekening houdende met de officiële openingstijden, zoals zij te zien zullen zijn op www.seef.be

 • Verstuurd per postpakket : 1keer per jaar* 12 flessen 33cl in bier naar keuze - die op dat moment voorradig zijn (statiegeld & verzendkosten dienen betaald te zijn vóór verzending)

*Op een dag naar keuze, rekening houdende met de officiële openingstijden, zoals zij te zien zullen zijn op www.seef.be

De afhaling gebeurt in de brouwerij te Antwerpen,  tijdens de gewone openingsuren van de shop zoals vermeld zal worden op de website www.seef.be. De brouwerij kan ten allen tijde eenzijdig beslissen om het afhaalpunt te verhuizen naar een andere locatie. In voorkomend geval zullen de inschrijvers verwittigd worden via de website en per e-mail.

 1. Verzending

 De brouwerij verleent de mogelijkheid aan inschrijvers die hun pakket bier niet persoonlijk kunnen komen ophalen om het bierpakket via een koerierdienst te laten leveren op een adres naar wens. Deze mogelijkheid is optioneel en is niet inbegrepen in de prijs van het ticket. Indien de begunstigde wenst in te gaan op deze optie dient hij die in het jaar van afname aan te vragen bij de brouwerij, en dient hij de kosten ervan te dragen.

Op het online webplatform dat gecreëerd werd voor het crowdfunding project wordt hiervoor een aanvraagformulier gecreëerd. Alle kosten (transport, shipping, eventuele taksen, importak-sen of consumentenbelastingen) zijn in dit geval ten laste van de aanvrager. De levering van het bierpakket kan enkel maar gebeuren na betaling van de kosten met een kredietkaart op naam van de begunstigde

De brouwerij behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid om de biertegoeden te laten leveren via een koerierdienst te annuleren in de toekomst (bv. indien dit in de toekomst moeilijker of onmogelijk zou worden omwille van wettelijke en reglementaire beperkingen).

 1. Overlijden begunstigde

Bij overlijden van de begunstigde vervalt het niet-opgehaalde biertegoed. In voorkomend geval zullen de rechtsopvolgers van een begunstigde het overlijden melden aan de brouwerij.Een begunstigde kan zijn rechten op geen enkel moment overdragen aan een andere persoon, het biertegoed blijft strikt persoonlijk.

 1. Engagementen van de Antwerpse Brouw Compagnie

De Antwerpse Brouw Compagnie  engageert er zich toe om alle nodige maatregelen te nemen om dit levenslang engagement op lange termijn te blijven nakomen. Indien de Antwerpse Brouw Compagnie op een bepaald moment in de toekomst door omstandigheden buiten haar wil in de onmogelijkheid zou verkeren om haar engagementen om levenslang bier te leveren te blijven nakomen (bv. omwille van wetswijziging, stopzetting van de brouwerij of andere), zal de brouwerij zoeken naar een passende compensatie in natura. In geen geval zullen de inschrijvers recht hebben op een schadevergoeding of op een financiële compensatie.

Mocht de Antwerpse Brouw Compagnie verhuizen of overgenomen worden, wordt het engagement tegenover de begunstigden overgenomen door de rechtsopvolger. De huidige bedrijfsleiding van de Antwerpse Brouw Compagnie kan niet aansprakelijk gesteld worden, mochten eventuele toekomstige overnemers (rechtsopvolgers) deze engagementen niet nakomen.

De Antwerpse Brouw Compagnie  maakt voorbehoud voor mogelijke wetswijzigingen in de toekomst. Indien er in de toekomst omwille van wetswijzingen of andere omstandigheden vreemd aan de wil van de brouwerij, bijkomende kosten (bv. taksen) verbonden zouden worden aan de levering van bier, kan de brouwerij deze extra kosten doorrekenen.

Indien  de Antwerpse Brouw Compagnie toch om redenen buiten haar wil op een bepaald moment in de toekomst niet meer in staat zou zijn om haar engagement na te komen, hebben begunstigden geen recht op (financiële) compensatie.

 1. Privacy

De persoonlijke gegevens van de begunstigden, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Antwerpse Brouw Compagnie houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De begunstigden hebben het recht op toegang tot en kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens.

9.Woonplaatskeuze

Alle mededelingen en kennisgevingen die nodig zouden zijn in het kader van de uitvoering van het reglement zullen gebeuren per e-mail aan het e-mailadres zoals opgegeven bij de inschrijving. De begunstigden dragen de verantwoordelijkheid om eventuele adreswijzigingen tijdig door te geven aan de Antwerpse Brouw Compagnie

10.Geschillen

De algemene voorwaarden zoals vermeld op de website www.seef.be zijn eveneens van toepassing op de inschrijving in het crowdfundingproject. In geval van geschillen zal steeds de rechtbank van Antwerpen  bevoegd  zijn.

MOGELIJKE BEPERKINGEN EN RISICO’s

Het crowdfundingproject is in de eerste plaats bestemd om de brouwerij mee te financieren. Dit heeft navolgende consequenties: Ingeval de geplande aanleg van de brouwerij toch niet door zou gaan, behoudt de Antwerpse Brouw Compagnie  zich het recht voor om het crowdfundingproject integraal te annuleren. In voorkomend geval zullen eventuele reeds gedane inschrijvingen integraal teruggestort worden.

De Antwerpse Brouw Compagnie  behoudt zich tevens het recht voor om de inschrijvingsperiode op het crowdfundingproject aan te passen of om inschrijvingen te weigeren, zonder dat zij hier enige verantwoording voor verschuldigd is. De Antwerpse Brouw Compagnie  gaat een engagement aan om levenslang bier te leveren aan de begunstigden. Dit engagement blijft bestaan zolang de brouwerij of haar rechtsopvolgers bieren blijven produceren. Gezien het een engagement op zeer lange termijn betreft, wil de bedrijfsleiding de potentiële inschrijvers uitdrukkelijk wijzen op een aantal risico’s en consequenties van het crowdfunding reglement :

 1.  Persoonsgebonden karakter

Gezien de biertegoeden strikt persoonlijk en niet overdraagbaar zijn, dienen inschrijvers er zich van bewust te zijn dat:

 • De rechten vervallen indien de begunstigde komt te overlijden.
 • Het biertegoed dat niet tijdig opgehaald werd, komt te vervallen
 • Het biertegoed moet persoonlijk door de begunstigde geconsumeerd/ opgehaald worden
 1. Ondernemingsrisico

De Antwerpse Brouw Compagnie  is een private onderneming. De inschrijvers moeten zich bewust zijn van het feit dat de Antwerpse Brouw Compagnie   – net zoals alle ondernemingen – bloot staat aan de risico’s die eigen zijn aan ondernemen. Niemand kan garanderen dat de Antwerpse Brouw Compagnie  in de volgende decennia financieel gezond zal blijven. De engagementen vanwege de Antwerpse Brouw Compagnie jegens de inschrijvers op het crowdfundingproject worden niet gewaarborgd door enige garantie, pand of zekerheid. Mocht de brouwerij failliet gaan, verliezen de inschrijvers hun rechten.

 1. Alcohol

Bier is een alcoholhoudend product. Overmatig alcoholgebruik brengt de gezondheid ernstige schade toe.

 1. Stopzetting brouwerij-activiteiten

De Antwerpse Brouw Compagnie  heeft geen enkele intentie om haar activiteiten stop te zetten, noch op korte, noch op lange termijn. Mochten de brouwerij-activiteiten in de toekomst toch ooit stopgezet worden, is de brouwerij niet meer in staat om levenslang bier te blijven leveren aan de begunstigden. Indien de Antwerpse Brouw Compagnie op een bepaald moment in de toekomst door omstandigheden buiten haar wil in de onmogelijkheid zou verkeren om haar engagementen om levenslang bier te leveren te blijven nakomen (bv. omwille van wetswijziging, stopzetting van de brouwerij of andere), zal de brouwerij zoeken naar een passende compensatie in natura. In voorkomend geval zal de bedrijfsleiding op dat moment hierover volledig autonoom beslissen. In geen geval zullen de inschrijvers recht hebben op een schadevergoeding of op een financiële compensatie.

 1. Rechtsopvolgers

Een overdracht van de aandelen van de Antwerpse Brouw Compagnie  en/of een overdracht van het handelsfonds aan derde partijen, is momenteel niet aan de orde. In de (verre) toekomst kan een overdracht van de brouwerij aan een derde partij niet uitgesloten worden. Ingeval van overdracht van de brouwerij, zullen de engagementen ten aanzien van de inschrijvers op het crowdfundingproject overgenomen worden door de derde partij overnemen. Hieromtrent kan evenwel geen waterdichte garantie gegeven worden. De huidige bedrijfsleiding van de Antwerpse Brouw Compagnie  kan niet aansprakelijk gesteld worden, mochten eventuele toekomstige overnemers (rechtsopvolgers) deze engagementen niet nakomen.

 1. Wetswijzigingen in de toekomst

De Antwerpse Brouw Compagnie  kan haar engagement tot levering van bier in de toekomst slechts naleven in de mate dat de wetten dit toelaten. Indien er in de toekomst omwille van wetswijzigingen of andere omstandigheden vreemd aan de wil van de brouwerij, bijkomende kosten (bv. taksen) verbonden zouden worden aan de levering van bier, kan de brouwerij deze extra kosten doorrekenen aan de inschrijvers. Indien  de Antwerpse Brouw Compagnie toch om redenen buiten haar wil op een bepaald moment in de toekomst niet meer in staat zou zijn om haar engagement na te komen, hebben begunstigden geen recht op (financiële) compensatie.

GEGEVENS OMTRENT DE VENNOOTSCHAP

De Antwerpse Brouw Compagnie NV werd opgericht op 23 november 2011 met ondernemingsnummer 0841.291.886 in het Rechtspersonenregister van Antwerpen. Zij is volledig onafhankelijk. Alle informatie m.b.t. onderneming is te vinden in de Kruispunt Bank Ondernemingen. De jaarrekeningen van de vennootschap zijn vrij raadpleegbaar en in te zien via de website van de Nationale Bank www.nbb.be De Antwerpse Brouw Compagnie is een jonge onderneming die zich sinds haar oprichting actief toelegt op de ontwikkeling en verkoop  van unieke, onderscheidende , Atypische speciaal bieren. Haar omzet wordt jaar na jaar verder uitgebouwd. Eind 2016 gaat de onderneming over tot de bouw van een brouwerij in Antwerpen stad. De exacte locatie wordt op een  later tijdstip in 2016 meegedeeld via de website en aangepast in deze informatiebundel. Intekenaars die vóór deze officiële locatie- aankondiging inschrijven worden persoonlijk verwittigd via email van deze locatie.